Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ਦਫਤਰ ਲਈ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਟੂਡਿਓ


ਸਮਾਧਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਦੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ Microsoft Office ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਵਰਡ ਵਿਚ ਵਰਡ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਐਕਸੈਲ (Excel) ਵਿਚ ਡਾਟਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਉਟਲੁਕ ਵਿਚ ਈ-ਮੇਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਸਟਮਾਇਜ਼ ਆਫਿਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋਡ਼ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਨੂੰ ਅਨੁਬੰਧ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਪੂਰਵ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਨ ਯੋਗ ਜਾਂ ਨਾ ਸੰਪਾਦਨ ਯੋਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਕਸੈਲ (Excel) ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੱਕਰੇ ਪ੍ਰੋਜ਼ੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਵਚਾਲਿਤ ਬਜਟ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਇਹ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਫਲਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕ ਜਟਿਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬ ਆਧਾਰਿਤ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ।


ਦਸਤਾਵੇਜ਼ – ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਸਟਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਸੈਮਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਵਰਕਬੁੱਕ ਜਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਆਫਿਸ ਵਰਡ ਜਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਆਫਿਸ ਐਕਸਲ ਵਿਚ ਟੈਮਪਲੈਟ ਰਾਹੀਂ ਜੁਡ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮਾਂ ਜੁਡ਼ੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੈਮਬਲੀ ਲੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕਸਟਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੇਵਲ ਉਸ ਸਮਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਸਮਾਂ ਜੁਡ਼ੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਸਟਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ – ਵਾਰ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਸਮਾਂ ਨਵੇਂ ਮੀਨੂ ਆਈਟਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਿਬਨ ਟੈਬ।


ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਟੂਡਿਓ ਦਸਤਾਵੇਜ਼-ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਸਟਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਟੂਡਿਓ ਵਿਚ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਸਤ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਖਿੱਚ ਅਤੇ ਪਾ ਕਰਕੇ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਟੂਡਿਓ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਜ਼ੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਵਿੰਡੋ ਫੋਰਮ ਕੰਟ੍ਰੋਲ, ਡ੍ਰੈਗ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਪ ਡਾਟਾ ਬਾਇੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਇੰਟੀਗਰੇਟਿਡ ਡੀਬਗਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।


ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ-ਪੱਧਰੀ ਐਡਸ-ਇੰਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜੋ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਆਫਿਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਐਡ-ਇਨ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਮਾਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਤਦ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਡ-ਇੰਸ ਨੂੰ ਲੋਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਡ-ਇੰਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਭਲੇ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।


ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਟੂਡਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਐਡ-ਇੰਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਪਕਰਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਐਡ-ਇੰਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਸਵਚਾਲਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜੋ ਐਡ-ਇੰਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਤੇ ਇਵੇਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਜਬਾਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੋਡ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦ ਐਡ-ਇੰਸ ਨੂੰ ਲੋਡ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।


ਤੁਸੀਂ ਕੋਡ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਲ ਵਿਚ ਆਫਿਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੇਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਬਜੈਕਟ ਮਾਡਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਗੁਣ ਅਤੇ ਤਰੀਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਆਫਿਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਬਜੈਕਟ ਮਾਡਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।


ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਟੂਡਿਓ ਵਿਚ ਆਫਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਲ ਤੋਂ ਆਫਿਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟ ਮਾਡਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਇੰਟਰੋਪ ਅਸੈਂਬਲੀ (ਪੀਆਈਏ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਆਬਜੈਕਟ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਇਕ ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਅਸਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੀਆਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੋਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।


ਆਫਿਸ ਹਲ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਪਿਉਟਰ ਤੇ ਆਫਿਸ ਪੀਆਈਏ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਫਿਸ ਸਾਲੂਸਨਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਂਡ-ਯੂਜ਼ਰ ਕੰਪਿਉਟਰ ਤੇ ਪੀਆਈਏ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲਕਸ਼ .NET Framework 3.5 ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਫਿਸ ਪੀਆਈਏ ਆਫਿਸ ਸਾਲੂਸਨਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਂਡ-ਯੂਜ਼ਰ ਕੰਪਿਉਟਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲਕਸ਼ .NET Framework 4 ਹੈ।

 

This site uses Unicode and Open Type fonts for Indic Languages. Powered by Microsoft SharePoint
©2017 Microsoft Corporation. All rights reserved.