Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 

ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਆਫਿਸ ਪਰੋਜੈਕਟ 2007

 
ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਆਫਿਸ ਪਰੋਜੈਕਟ ਸਟੈਂਡਰਡ 2007 ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਪਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨਜੇਮੈਂਟ ਟੂਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂਯੋਗਤਾ, ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇਪਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਰੋਜੈਕਟ ਕੰਮ, ਸੈਡਿਊਲ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰੋਜੈਕਟ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਆਫਿਸ ਸਿਸਟਮ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਤਾਕਤਵਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਤਹਿ ਪਲੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇ ਟੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਕੇ ਵੱਧ ਕਾਰਗਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਇਸ ਵਰਜਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਫੀਚਰ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਰਜਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਟਰੇਸ


ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਕ ਪਛਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਟਾਸਕ ਮਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਾਸਕ ਡਰਾਇਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਕਟਰ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਾਸਕ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਕੈਲੰਡਰ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਸੈਡਿਊਲ ਮਿਤੀ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਸਮਾਂ) ਜਾਨਣ ਲਈ ਮੱਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਟਾਸਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਟਰੋਲ

ਬਜਟ ਫੀਲਡ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਵੀਂ “ਕੌਸਟ” ਸਰੋਤ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀਮਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿ ਖੇਤਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੌਸਟ ਕੋਡ, ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਰੋਜੈਕਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।

ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲਾਕ

ਆਫਿਸ ਵਲਡ 2007 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਡੌਕੂਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲਾਕ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਵਰ ਪੇਜ਼ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਗੈਲਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੋ, ਹਵਾਲੇ, ਹੈੱਡਰ, ਅਤੇ ਫੁੱਟਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਡੌਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬਣਾਉ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲਾਕ ਵੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਟੈਕਸਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਆਵਾ ਟੈਕਸਟ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਕਸਰ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਚਾਰਟਿੰਗ

ਵਿਜੁਅਲ ਰਿਪੋਰਟ ਫੀਚਰ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਆਫਿਸ ਐਕਸਲ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਵਿਸਿਉ ਪਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਪਰੋਜੈਕਟ ਡਾਟੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੀਵੋਟੇਬਲ ਵਿਊਜ਼, ਚਾਰਟ, ਗਰਾਫ਼ ਅਤੇ ਡਾਈਗਾਰਮ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰ ਆਸਾਨ ਨਾਲ ਪਸੰਦੀਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਟੈਪਲੇਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਰੋਜੈਕਟ ਯੂਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਟੈਪਲੇਟ

ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਟੈਪਲੇਟ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਟੈਪਲੇਟ ਬਣਾਉ ਜਾਂ ਕਈ ਨਵਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਰਤੋਂ, ਆਫਿਸ ਪਰੋਜੈਕਟ ਸਟੈਂਡਰਡ 2007 ਨਾਲ ਟੈਪਲੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਆਫਿਸ ਆਨਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਵੈੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਟੈਪਲੇਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਨਕਲੁਜ਼ਨ

ਪਰੋਜੈਕਟ ਗਾਈਡ ਨਾਲ ਪਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨਜੇਮੈਂਟ ਪਰੋਸੈਸ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਮਾਸਟਰ ਬਣੋ, ਪਗ਼-ਦਰ-ਪਗ਼, ਦਿਲਚਸਪ ਸਹਾਇਕ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੋਜੈਕਟ ਸੈਟਅੱਪ ਕਰਨ, ਟਾਸਕ ਤੇ ਸਰੋਤ ਪਰਬੰਧ, ਹਾਲਤ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰੋਜੈਕਟ ਜਾਣਾਕਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ।
This site uses Unicode and Open Type fonts for Indic Languages. Powered by Microsoft SharePoint
©2017 Microsoft Corporation. All rights reserved.