Skip Ribbon Commands
Skip to main content

                                                   Windows Live

 

Microsoft ଠାରୁ ସେବାସମୂହ ଏବଂ ସଫ୍ଟୱେର୍‌ଗୁଦିକ ପାଇଁ Windows Live ହେଉଛି ଏକ ସଂଗୃହିତ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ନାମ । ଏହି ସେବାଗୁଡିକର ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ୱେବ୍ ଅନୁପ୍ରୟୋଗଗୁଡିକ । ଅନୁପ୍ରୟୋଗଗୁଡିକ ଯାହା Windows live ରେ ଗୋଷ୍ଠୀଭୂକ୍ତ ହୋଇଛି ତାହା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଅଟେ

 

Writer


Windows Live Writer ସହିତ, ବ୍ଲଗିଂ ଅତି ସହଜ ଅଟେ । ଆପଣ ଫୋଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓଗୁଡିକୁ ଏବଂ ଭିଡିଓ ଫର୍ମାଟ୍‌ ଫାଇଲ୍‌‌‌ଗୁଡିକୁ ଯୋଡିପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ଲଗିଂ ସେବାଗୁଡିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ । Writer ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ବ୍ଲଗ୍ ସେବାଗୁଡିକୁ ପ୍ରକାଶନ କରିବାକୁ ଦେଇଥାଏ, Windows Live, Wordpress, Blogger, Live Journal, Type Pad, SharePoint, Community Server, ଏବଂ ଅନେକ ଅଧିକ ସହିତ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଗ୍‌କୁ ଯୋଡିବାକୁ ସବୁକିଛି ପୂର୍ବାବଲୋକନ କରିପାରିବେ ଯଥା ଫଣ୍ଟ, ସ୍ପେସିଂ, ରଙ୍ଗ ଏବଂ ପ୍ରତିଛବିଗୁଡିକକୁ ବ୍ଲଗ୍‌ରେ ଏହା ପ୍ରକାଶନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ । Writer ଆପଣଙ୍କୁ MSN ଭିଡିଓ, କିମ୍ଵା YouTube ରେ Soapbox କୁ ଭିଡିଓଗୁଡିକୁ ପ୍ରକାଶନ କରିବାରେ ସହାୟତା କରିଥାଏ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଗ୍‌ରେ ସେଗୁଡିକୁ ଏମ୍‌ବାଡ୍ କରିଥାଏ । Writer ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହାରପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ ସହିତ ପ୍ୟାକ୍ ହୋଇଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ଲଗ-ଇନ୍ ଯୋଡିପାରିବେ ଏବଂ ଅଧିକ କିଛି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ।

 

IM (ଇନ୍‌ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମେସେଞ୍ଜର୍)


Windows live ମେସେଞ୍ଜର୍  ସହିତ ସମ୍ପର୍ଶରେ ରହିପାରିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଚାଟ୍, ଫୋଟୋଗୁଡିକୁ ସ୍ଵାପ୍ ଏବଂ ଆପଣ ଗେମ୍‌ଗୁଡିକୁ ଖେଳି ପାରିବେ ଏବଂ ଛବିଗୁଡିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ । ନିଜର ଛବିଗୁଡିକୁ ଯୋଡିପାରିବେ ଏବଂ ଭିଡିଓଗୁଡିକୁ ସର୍ଟ୍ କରିପାରିବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ମନ ସହିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଦିଅ ଯେ ଆପଣ କେଉଁ ଗୀତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ବାର୍ତ୍ତାଲାପ କରୁଥିବା ୱିଣ୍ଡୋ‌ର ସ୍କ୍ରିନ୍ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ । ଆପଣ ଫୋଟୋଗୁଡିକୁ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଥିବା ୱିଣ୍ଡୋକୁ ଫୋଟୋଗୁଡିକୁ ଡ୍ରାଗ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଚାଟିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେଗୁଡିକୁ ଦେଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍‌ଗୁଡିକରେ ଆପଣଙ୍କର ଫୋଟୋଗୁଡିକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ସମ୍ପର୍କଗୁଡିକୁ ଅନୁମତି କରିଥାଏ । ଯଦି କେହିଜଣେ ଆପଣ ଚାଟିଂ କରୁଥିବା ସହିତ ତାଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ ଚାଡି ଦେବେ, ଆପଣ ତେବେ ବି ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍‌କୁ ଏକ ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍ ପାଠ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣ କରିବାକୁ ମେସେଞ୍ଜର୍‌କୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।

 

ଇମେଲ୍


ମେଲ୍ ଆପଣଙ୍କର Hotmail, Gmail, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକାଉଣ୍ଟଗୁଡିକୁ ଏକତ୍ର କରି ରଖେ, ଏକାଧିକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର୍‌ଗୁଡିକ ସହିତ । ମେଲ୍ Windows Live  ର ଗତିରେ Outlook Express  ର ସହଜ ବ୍ୟବହାରର ମିଶ୍ରଣ କରିଥାଏ । ପୁରୁଣା ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡିକ ଏବଂ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର୍ ଇଭେଣ୍ଟଗୁଡିକ ମେଲ୍‌ରେ ପ୍ରବେଶ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ, ସେତେବେଳେବି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅଫ୍‌ଲାଇନ୍ ଥିବେ । ଆପଣ ଏକ ପ୍ରତିଉତ୍ତର ରଚନା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ସିଂକ୍ରୋନାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁନଃ ସଂଯୋଗ ହେବା ସମୟରେ ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡିକୁ ପଠାନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କର ଇ-ମେଲ୍ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରବେଶ ଏକାଧିକ ଇ-ମେଲ୍ ଏକାଉଣ୍ଟଗୁଡିକୁ Windows Live Mail ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସହାୟତା କରେ । ସ୍ପାମ୍ ଫିଲ୍ଟର୍‌ଗୁଡିକ ଜଙ୍କରେ ରଖିବାକୁ ସହାୟତା କରେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦ୍ଵନ୍ଦାତ୍ମକ ଦେଖାଯାଏ । ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ବିଲୋପ କରିପାରିବେ ଏବଂ କେବଳ ଏକ କ୍ଲିକ୍‌ରେ ପ୍ରେରକଙ୍କୁ ଅବରୋଧ କରିପାରିବେ । Windows Live Mail ରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଏପୋଇଣ୍ଟମେଣ୍ଟଗୁଡିକୁ  ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇସାରିଛି ତାହାର ଟ୍ରାକ୍ ରଖିଥାଏ । ଏହା ମଧ୍ୟ ଇ-ମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ କିମ୍ଵା ମେସେଞ୍ଜରକୁ ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ସ୍ମାରକଗୁଡିକ ପ୍ରେରଣ କରିଥାଏ ।

 

ଫୋଟ ଗ୍ୟାଲେରୀ


ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାମେରା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର PC କୁ ଆପଣଙ୍କର ଫୋଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓଗୁସଡିକ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସ୍ନାପ୍ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦିତା ଫୋଟୋଗୁଡିକୁ ସନ୍ଧାନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେଗୁଡିକୁ ସାଙ୍ଗଗଣ ଏବଂ ପରିବାରକୁ ପ୍ରେରଣ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଫୋଟକୁ ଆହୁରି ଉତ୍ତମ ଦେଖାଯିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ପାନୋରୋମିକ୍ ଫୋଟୋଗୁଡିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଏକ ଅନ୍‌ଲାଇନ୍ ଆଲବମ୍‌କୁ ଫୋଟଗୁଡିକୁ ଯୋଡିପାରିବେ କିମ୍ଵା ସେଗୁଡିକୁ ଇ-ମେଲ୍‌ରେ ପ୍ରେରଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରିଣ୍ଟାଉଟ୍ ବାହାର କରିପାରିବେ । ଏବଂ ଆପଣ ସେଗୁଡିକ ଅନ୍ଲାଇନ୍‌ରେ କେ ଦେଖିପାରିବ ତାହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିପାରିବେ । ଫୋଟ ଗ୍ୟାଲେରୀ ସ୍ଵତଃସ୍ପୃତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଫୋଟୋଗୁଡିକରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଧାନ କରିଥାଏ ଯାହା ଦ୍ଵାରାକି ଆପଣ ମୁଖକୁ ଏକ ନାମ ଯୋଡିପାରିବେ । ତା’ପରେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଜଣଙ୍କ ନାମ ଟାଇପ୍ କରି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମସ୍ତ ଫୋଟୋଗୁଡିକୁ ଦେଖିପାରିବେ । ଫୋଟ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଦେଖାଇଥାଏ ଯେ ଯେକୌଣସି ନୂତନ ସଟ୍‌ଗୁଡିକ ସେମାନେ ଅଂଶୀଦାର କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ Windows Live ରେ । Windows Live  ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ଵାରା ଏକ୍ସପୋଜର୍, ରଙ୍ଗ, ବିବରଣୀ କିମ୍ଵା ଆପଣଙ୍କର ଫୋଟ ଭଲ ଦେଖାଯିବାକୁ ସ୍ଵତଃ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା । ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆମେଜିଂ ପାନାରୋମଗୁଡିକ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ । ଫୋଟୋ ଗ୍ୟାଲେରୀ କେବଳ ଏକ କ୍ଲିକ୍‌ରେ ଅନେକ ଫୋଟଗୁଡିକୁ ଏକତ୍ର କରି ଟାଣିଥାଏ ।

 

ମୁଭି ମେକର୍
ମୁଭି ମେକର୍ ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଫୋଟ ଏବଂ ଭିଡିଓଗୁକଡିକ ଠାରୁ ଚଳଚିତ୍ର ଏବଂ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଶୋଗୁଡିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ, ଏବଂ ସେଗୁଡିକୁ ଅଂଶୀଦାର କରିପାରିବେ । ସ୍ଵତଃସ୍ପୃତଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡିଓ, ଫୋଟ, ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କୁ ଟର୍ନ୍ କରିପାରିବେ । ସ୍ଵତଃଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏକ ଆଖ୍ୟା, କ୍ରେଡିଟ୍, ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନସ୍, ଏବଂ ପ୍ରଭାବଗୁଡିକ, ଏବଂ ଭିଡିଓଗୁଡିକ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଏକତ୍ର ଫିଟ୍ କରିଥାଏ । ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସହଜ ସମ୍ପାଦନ ଉପକରଣ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ କରିବା ସହଜ ଅଟେ । ଆପଣ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ କେବଳ ଅଂଶେକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡିଓ ଟ୍ରିମ୍ କରନ୍ତୁ । ଆପଣ ଭିଡିଓଗୁ୍ଡିକୁ ପେନିଂ ଏବଂ ଜୁମିଂ ପରି ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଗୁଡିକୁ ଯୋଡିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କର ଫୋଟୋ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ବ୍ୟବହାର କରି, ଏବଂ ମୁଭି ମକରସ୍ ସମ୍ପାଦନ ଉପକରଣଗୁଡିକୁ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସ୍ଲାଇଡ୍ ଶୋଗୁଡିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ । ଯେପରି କି ସଙ୍ଗୀତ ଚାଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଫୋଟର ଚାରିପଟର ଗ୍ଲାଇଡ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଜୁମ୍ ଇନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ତାରାଗୁଡିକର କ୍ଲୋଜ୍-ଅପ୍‌ଗୁଡିକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଜୁମ୍ ଇନ୍ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ YouTube ରେ ମୁଭି ମେକର୍ ଠାରୁ ଡାହାଣ କ୍ଲିକ୍ କରି କିମ୍ଵା ଏକ DVD ଫର୍ମାଟ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଂଶୀଦାର କରିପାରିବେ ।

 

ଉପକରଣଦଣ୍ଡିକା


Windows Live ଉପକରଣଦଣ୍ଡିକା  ସହିତ, ଆପଣ ସର୍ବଦା Windows Live ଏବଂ Bing କୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ଆପଣ ୱେବ୍‌ରେ କେଉଁ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ । ଆପଣ Windows Live ନେଟ୍‌ୱାର୍କରେ ଲୋକମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ଫୋଟଗୁଡିକ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଲିଙ୍କଗୁଡିକ ସେମନେ ଅଂଶୀଦାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଉପକରଣ ଦଣ୍ଡିକାରେ । ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଉପକରଣ ଦଣ୍ଡିକାରେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ରିଫାଇନ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ Bing ଠାରୁ ସମ୍ଵନ୍ଧିତ ଆଇଟମ୍‌ଗୁଡିକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିପାରିବେ । ସହଜଭାବରେ ସନ୍ଧାନଗୁଡିକୁ ପୁନରାବୃତି କରିପାରିବେ ଯାହା ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଜନପ୍ରିୟ ସନ୍ଧାନଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ । ଏକ କ୍ଲିକ୍‌ରେ, ଆପଣ ଇନ୍‌‌ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦିତ ୱେବ୍‌ସାଇଟ୍‌ଗୁଡିକୁ Windows Live ରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଂଶୀଦାର କରିପାରିବେ । ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏକାଧିକ PCଗୁଡିକରେ ଆପଣଙ୍କର Internet Explorer ପସନ୍ଦିତାରେ ସିଂକ୍ରୋନାଇଜ୍ କରିପାରିବେ, ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେକୌଣସି କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ ଠାରୁ ସେଗୁଡିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ Windows Live ଉପକରଣଦଣ୍ଡିକା ସଂସ୍ଥାପନ କରିଥିବେ । ଆପଣ ଉପକରଣଦଣ୍ଡିକା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର Windows Live Hotmail ଇନ୍‌ବାକ୍ସ ପୂର୍ବାବଲୋକନ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଥିବା ୱେବ୍‌ପୃଷ୍ଠା ତ୍ୟାଗ ନକରି । ଏକ ବିଭିନ୍ନ ବିକଳ୍ପ ଉପକରଣଦଣ୍ଡିକା ବଟନ୍‌ଗୁଡିକର ଅନେକ ଠାରୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ୱେବ୍‌ପୃଷ୍ଠାଗୁଡିକୁ ଅନୁବାଦ କରିଥାଏ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସୂଚନା ସନ୍ଧାନ କରିଥାଏ, Wikipedia ସନ୍ଧାନ କରିଥାଏ, eBay ରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥାଏ, ଏବଂ ଅନେକ କିଛି ।

 

ସୁରକ୍ଷା


ପରିବାର ସୁରକ୍ଷା ୟୁଟିଲିଟୀ ସହିତ, ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଥାନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁମାନେ ଇଣ୍ଟର୍ନେଟ୍ କିପରି ଅନୁଭୁତି କରୁଛନ୍ତି । ଆପଣ ସନ୍ଧାନଗୁଡିକୁ ସୀମିତ, ନିରିକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅବରୋଧ କିମ୍ଵା ୱେବ୍‌ସାଇଟ୍‌ଗୁଡିକୁ ଅନୁମତି କରିଥାନ୍ତି, ଏବଂ Windows Live Spaces, Messenger, କିମ୍ଵା Hotmail ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁ ସହିତ କିଏ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ PC କୁ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିବା ଦ୍ଵାରା ସେମାନଙ୍କର ନିଜର Windows ଏକାଉଣ୍ଟ ଅର୍ଥ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ସେଟିଂସମୂହ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ରିପୋର୍ଟ୍‌ଗୁଡିକୁ ଏବଂ ଫିଲ୍ଟର୍‌ଗୁଡିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ । ୱେବ୍ ଫିଲ୍ଟରିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁ ଠାରୁ ଅନ୍‌ଲାଇନ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସେଟିଂଗୁଡିକ ସହିତ । ବିସ୍ତୃତ କାର୍ଯ୍ୟକଲାପ ରିପୋର୍ଟଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥାଏ ଯେ ଶିଶୁମାନେ ଭ୍ରମଣ କରିଥିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱେବ୍‌ସାଇତ୍‌ଗୁଡିକ, ସେମାନେ କଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ କେତେ ସମୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଅତିବାହିତ କରିଛନ୍ତି । ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ ସମ୍ପର୍କ ପରିଚାଳନା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଦେତହଏ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁଙ୍କ ସହିତ Windows Live Spaces, Messenger, ଏବଂ Hotmail କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବେ । କେବଳ ପରିବାର ସୁରକ୍ଷା ୱେବ୍‌ସାଇଟ୍‌କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସେଟିଂସମୂହ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଅନ୍‌ଲାଇନ୍ ଯାଆନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଏହା ଆପଣ ଘରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ସହଜ ଅଟେ ।

This site uses Unicode and Open Type fonts for Indic Languages. Powered by Microsoft SharePoint
©2017 Microsoft Corporation. All rights reserved.