Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Windows 7

Windows 7 ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି ଦ୍ରୁତତର ଏବଂ ଅଧିକ ବିଶ୍ଵସ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର PC ସେପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକରେ ଯେପରି ଏହାକୁ ଆପଣ ଚାହାଁନ୍ତି । ଏକ ଅଧିକ ସତର୍କତାର ସହିତ Windows 7 ପରିକଳ୍ପିତ ହୋଇଛି, Windows ଲାଇନ୍‌କୁ ବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳ ନବୀକରଣ, ଅନୁପ୍ରୟୋଗଗୁଡିକ ଏବଂ ହାର୍ଡୱେର୍ ସହିତ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଉପଯୁକ୍ତ ହେଉଥିବାର ଲକ୍ଷ ସହିତ । ଭାଷା ଇଣ୍ଡିଆ IME’ ଗୁଡିକ ମାଧ୍ୟମରେ, ଭାରତୀୟ ଉପଭୋକ୍ତାଗଣ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ସାମର୍ଥ୍ୟ ସହିତ windows 7 ସାମର୍ଥ୍ୟ କରିପାରିବେ ।

ନୂତନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ

ଏକ ନୂତନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନାମିତ ଜମ୍ପ ତାଲିକା ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦିତ ଛବି, ଗୀତ, ୱେବ୍‌ସାଇଟ୍, ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡିକକୁ ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ । Windows Taskbar ଉତ୍ତମ ପୂର୍ବାବଲୋକନ, ଆଇକନ୍‌ଗୁଡିକୁ ଦେଖିବାକୁ ସରଳ, ଏବଂ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଅଧିକ ପଥଗୁଡିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ କରିଥାଏ । ସଞ୍ଚାଳନ ଉନ୍ନତି ସେହି ବାଟରେ ତାହା ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ସ୍ଲିପ୍ ଏବଂ ରିଜ୍ୟୁମ୍ ହେବାକୁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି, ବହୁତ କମ୍ ମେମୋରୀ ନିଏ, ଏବଂ USB ଡିଭାଇସ୍‌ଗୁଡିକୁ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରିଥାଏ ।

Windows 7 ର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଦୃଶ୍ୟଲବ୍ଧତା ର ଫଳାଫଳ ହେଉଛି Aero, ପ୍ରିମିୟମ୍ ଭିଜୁଆଲ୍ ଅନୁଭୂତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର PC ସହିତ ପରିଚିତ ହେବାକୁ ଏହା ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ । ୱିଣ୍ଡୋସ୍‌ର ବୋର୍ଡର୍‌ଗୁଡିକ ଏକ ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ଗ୍ଲାସ୍ ସହିତ ଅଳ୍ପ ଛାୟା ପଡେ ଯାହା ରଙ୍ଗ ସ୍କିମଗୁଡିକର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ସମିଶ୍ରଣ ଅଟେ । Windows ୱିଣ୍ଡୋ ସୀମାନ୍ତଗୁଡିକ ମିଶ୍ରିତ କରିଥାଏ, ଆରମ୍ଭ ମେନ୍ୟୁ ଏବଂ ଟାସ୍କଦଣ୍ଡିକାର ନୂତନ ଅବତାର, ଏବଂ Aero ଥିମ୍‌ଗୁଡିକୁ ଅଧିକ, କିଛି ସରଳ ଷ୍ଟେପ୍‌ଗୁଡିକ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ ଦୃଶ୍ୟଲବ୍ଧତା ଏବଂ ତାହାର ସାଉଣ୍ଡ୍ ର ଶୈଳୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ କିଛି ସରଳ ଷ୍ଟେପ୍‌ଗୁଡିକରେ ସହଜ କରିଥାଏ ।

ମୂଳ ନେଟ୍‌ୱାର୍କିଂ ଠାରୁ ହେଉଥିବା ମୁଣ୍ଡବଥାରୁ HomeGroup ଟି Windows 7 ବାହାର କରି ଦେଇଛି । WindowsConnect ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ୱାୟର୍‌ଲେସ୍ ମୂଳ ନେଟ୍‌ୱାର୍କ୍ ସହିତ ଏକ ପୁସ୍ ଅଫ୍ ବଟନ୍ ସେଟ୍ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେଉଛି —କେବଳ ଏକ Wi-Fi ରୋଟର୍ କ୍ରୟ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଏକ "Windows 7 ସହିତ ସହମତ ଅଟେ" ଷ୍ଟିକର୍ ଧାରଣ କରିଥିବ । ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ନେଟ୍‌ୱାର୍କ୍ ସେଟ୍ ଅପ୍ ହେଲେ, ନୂତନ ଦର୍ଶନ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବ ନେଟ୍‌ୱାର୍କ୍ ମେନ୍ୟୁ ସ6ଯୋଗ କରିବାକୁ ସହଜ କରିଥାଏ । ଟାସ୍କଦଣ୍ଡିକାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ —Wi-Fi, ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ, ଡାୟଲ-ଅପ୍, କିମ୍ଵା କର୍ପୋରେଟ୍ VPN— ଏଜ ଏକକ ଗ୍ଲେନ୍ସରେ । କିଛି କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ, ଆପଣ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ ।

ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବ୍ୟାଟେରୀଗୁଡିକ ଅଧିକ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ସହାୟତା କରିବାକୁ Windows 7 ମଧ୍ୟ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି । ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୁପ, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଇଥର୍‌ନେଟ୍ ଜ୍ୟାକ୍‌କୁ ପାୱାର୍ ବନ୍ଦ କରିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିବେ ଏବ6 ସ୍ଵତଃସ୍ପୃତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର LCD ସ୍କ୍ରିନ୍‌କୁ ଡିମ୍ କରିଥାଏ ଯାହା ଏହା ଦ୍ଵାରା ଅଧିକ ପାୱାର୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ଠାରୁ ବଞ୍ଚାଇଥାଏ, ଯଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ ସୁପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ।

ଏକ ନୂତନ Windows 7 ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ଫାଇଲ୍‌ଗୁଡିକୁ ସ6ଗୃହିତରେ କରିଥାଏ, ସେଗୁଡିକ କେଉଁଠାରେ ରହିଛି ଏବଂ ସେଗୁଡିକର ନାମ କଣ ରହିଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ । ଏକ ଲାଇବ୍ରେରୀ 50ଟି ଅବସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ । ଆପଣ ନୂତନ ଲାଇବ୍ରେରୀ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ—ଏବଂ ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଥିବେ ତାହା କହି ପାରିବେ । ଜଣେ ଆର୍କେଟେକ୍ଟ, ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୁପ, ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ, ସମ୍ପର୍କଗୁଡିକ, ଏବଂ ଫୋଟଗୁଡିକ ଯାହା ଏକ ବିଲ୍ଡିଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସମ୍ଵନ୍ଧିତ ଅଟେ ତାହାକୁ ଏକ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ।

Windows 7 ସହିତ ଫାଇଲ୍, ଫୋଲ୍ଡର୍, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ଏବଂ ଫୋଟଗୁଡିକ ସନ୍ଧାନ କରିବା ସହଜ ଅଟେ । ଆପଣ ଆରମ୍ଭ ମେନ୍ୟୁରେ ସନ୍ଧାନ ବାକ୍ସ କିମ୍ଵା ଯେକୌଣସି ଖୋଲା ୱିଣ୍ଡୋରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଯେକୌଣସିକୁ ସନ୍ଧାନ କରିପାରିବେ । ଆରମ୍ଭ ମେନ୍ୟୁର ସନ୍ଧାନ ବାକ୍ସ ସାଧାରଣତଃ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ । ଆପଣ ଫାଇଲ୍‌, ଫୋଲ୍ଡର୍, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଏବଂ ଇ-ମେଲ୍ ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡିକ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର‌ରେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇଛି ତାହା ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ । କେବଳ ଆରମ୍ଭ ମେନ୍ୟୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ତାପରେ ସନ୍ଧାନ ବାକ୍ସରେ ଟାଇପ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ । ଯେପରି ଆପଣ ଟାଇପ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଆଇଟମ୍‌ଗୁଡିକ ଆରମ୍ଭ ମେନ୍ୟୁରେ ଦୃଶ୍ୟଲବ୍ଧ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯାହା ଆପଣ ଟାଇପ୍ କରିଥିବା ପାଠ୍ୟ ସହିତ ମେଳ ହେଉଥିବ ।

Windows Touch ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ବାଟ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ ସହିତ ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟେକ୍ନୋଲଜୀ ବ୍ୟବହାର କରି ପରିଚିତ ହୋଇପାରିବେ । ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ PC ସହିତ Windows 7 ମିଶ୍ରଣ କରିବେ, ଆପଣ ତାହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠି ଟିପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ । ଏକାଧିକ ସ୍ପର୍ଶ ଟେକ୍ନୋଲଜୀ ସାମର୍ଥ୍ୟ କରାଇ, Windows 7 ଏକ ନୂତନ ବିଶ୍ଵର ସାମ୍ଭବ୍ୟଗୁଡିକୁ ଖୋଲିଥାଏ । ଏକ ଡବଲ୍ କ୍ଲିକ୍ ଏକ ଡବ୍ଲ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ହୋଇଥାଏ । Internet Explorer 8 ରେ, ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍‌ରେ ଏକ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉପରକୁ ତଳକୁ କରି ଏକ ୱେବ୍‌ପୃଷ୍ଠା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତୁ । ଫୋଟୋ ଦର୍ଶନରେ, ସ୍କ୍ରିନ୍‌ରେ ଏକ ଅଂଶରେ ଦୁଇ ଆଙ୍ଗୁଠି ଖୋଲା କରି ଜୁମ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ଵା ଅନ୍ୟର ଚାରିପଟରେ ଏକ ଆଙ୍ଗୁଠି ବୁଲାଇ ଏକ ଫୋଟ ବୁଲାନ୍ତୁ ।

Windows 7 ପାଇଁ Microsoft Touch Pack ଏକ ଗ୍ଲିମ୍ପସ ଆଗକୁ କଣ ଅଛି ତାହା ଦର୍ଶାଉଛି । ନୂତନ ପ୍ୟାକ୍, ଯାହା କିଛି ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ PCଗୁଡିକ ସହିତ ଆସୁଛି, ଏକ 3-D ଭିର୍ଚୁଆଲ୍ ଏର୍ଥ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ ବୁଲାଇ ପାରିବେ । Microsoft Surface Globe ରେ ଏକ ସ୍ପଟ୍ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ସାଇଡ୍‌ୱାଲ୍କ ସ୍କେଲ୍‌କୁ ଜୁମ୍ କରିଥାଏ ।

Windows 7 ସିଷ୍ଟମ୍ ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡିକ

  • 1 ଗିଗାର୍ଟଯ୍ (GHz) କିମ୍ଵା ଦ୍ରୁତତର 32-ବିଟ୍ (x86) କିମ୍ଵା 64-ବିଟ୍ (x64) ପ୍ରୋସେସର୍
  • 1 ଗିଗାବାଇଟ୍ (GB) RAM (32-ବିଟ୍) କିମ୍ଵା 2 GB RAM (64-ବିଟ୍)
  • 16 GB ଉପଲବ୍ଧ ହାର୍ଡ୍ ଡିସ୍କ୍ ସ୍ଥାନ (32-ବିଟ୍) କିମ୍ଵା 20 GB (64-ବିଟ୍)
  • DirectX 9 ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଡିଭାଇସ୍ ସହିତ WDDM 1.0 କିମ୍ଵା ଉଚ୍ଚତର ଡ୍ରାଇଭର୍
  • This site uses Unicode and Open Type fonts for Indic Languages. Powered by Microsoft SharePoint
    ©2017 Microsoft Corporation. All rights reserved.