Skip Ribbon Commands
Skip to main content


http://www.windowsmedia.com


Windows आकृती वापरून Windowsmedia.com ही ऑनलायन मिडिया स्ट्रिमिंग पोर्टल आसा. ती संगीत, व्हिडिओ, मुव्हीस, टीवी खेळ, माजाळ्याचो रेडिओ आनी हेरांची तजवीज करता. दुसरे तरेन सांगचें म्हणल्यार, ते Windows मिडिया केंद्र, Windows मिडिया प्लेयर, Windows मिडिया ऍन्कोडर आनी सेवांच्या खाशेलपणांची एकठांवणी करून  थोडे प्रमाणांत तजवीज करता.


संगीत मोग्यांक हांगा खूब किद्याची पुरवण केल्ली आसा. ह्या उद्योगांत आशिल्ले म्हयन्याचो बरो कलाकार आनी वयर सरपी कलाकाराक तुमकां मेळयता. तुमकां जरी हें पसंद नासल्यार, तुमी शांत देश, नाच आनी पॉप संगीत तपासूंक शकतात. तुमकां सप्तकाचे अखेरेक तुमकां उमेद आयल्यार, थंय हिप-हॉप आनी रॉक आनी Alt विभाग आसा, जंय तुमकां कार्यावळी खातीर संगीत मेळटलें. हांगासर तुमकां फुकट संगीत डावनलोड करूंक मेळटा.


बॉक्स ऑफिसांत किदें लोकप्रिय आसा, तशेंच फुडें येवपी मुव्हीस आनी विक्रेक आशिल्ल्यो डीव्हीडी विशीं मुव्ही बफ्स माहिती सोदून काडूंक शकता.
तुमी टॅलिव्हिजनाचे व्यक्ती आसात आनी तुमचे आवडीचे माळेचो शेड्यूल तपासूंक तुमकां टीवी विभाग तपासचो.


खेळ, बिगर इंग्लीश उलोवपी आनी माजाळें रेडिओ मोगी खुबश्या खेळांनी आनी चॅनलांनी गुल्ल जावन घेवन खूब मौज करूंक शकतात.

This site uses Unicode and Open Type fonts for Indic Languages. Powered by Microsoft SharePoint
©2017 Microsoft Corporation. All rights reserved.