Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

समाजीक नॅटवर्कींगः Twitter


मायक्रो-ब्लॉगिंग सुरू करपी Twitter ही पयली समाजीक नॅटवर्कींग वॅबसायट आसा. वापरप्यांक संदेश धाडूंक/ घेवंक ती मेकळीक दिता- जाका ट्वीट्स अशें म्हणटात. Twitter चें ल्हानपण ताच्या वेगळ्यापणांत आसा (देखीक) एका संदेशाक चडावंत 140 कुरवो आसूंक शकतात.


खंयचोय व्यक्ती/ संघटणा Twitter खातें निर्माण करून ट्वीटिंग सुरू करूंक शकता. तें एक उक्तें प्लॅटफॉर्म आशिल्ल्यान वापरपी हेर वापरप्यांचो फाटलाव करूंक मेकळो आसा. तरी पूण गुप्ततायेची राखणी करूंक, Twitter कडेन वापरप्याचे ट्वीट्स राखूंक एक पर्याय आसा. वापरप्याचे ट्वीट्स राखणी केल्ल्यान, Twitter खात्याच्या धनयान तांचो फाटलाव करपी दरेकी वापरप्याक स्वता आपल्या हातांनी दरेकल्याक स्विकारपाची गरज आसतली. ते ट्वीट्स पळोवन खंयच्याय वापरप्याक आडावचे खातीर निवडूंक शकतात.


काळांतरांत, Twitter न आपल्या वापरप्यां वांगडा विकास केला. दुसऱ्या वापरप्याच्या ट्वीटांत आसपाविल्लो संदेश खंयच्याय वापरप्याक आवडलो/ जाय जाल्यार, ते तो परत-ट्वीट करूंक निवडटात. सुरवातेक वापरपी तो दुसऱ्याचो ट्वीट म्हूण दाखोवंक त्या ट्वीटा आदीं “RT” अशी खुणा करताले, पूण आतां तें परत-ट्वीट अशें दाखोवंक एक बटनाची पुरवण केल्या.


Twitter क सुरवातेच्या काळांत, तांचे कडेन वेपाराचो मोदेल नाशिल्ल्यान खुबश्या टिकाक फुडो करचो पडलो, पूण सोदाचे अग्रेसर Bing आनी Google  न एक सौदो सय केल्ल्यान, Twitter क येणावळ जावंक लागली. Twitter न आपल्या सेवांचे पुरवणीक वाड दिवंक हालींच एक #नवी Twitter रचणाय बाजारांत हाडल्या.


अदीक तपशिलां खातीर www.twitter.com चेर लॉग ऑन करचें

This site uses Unicode and Open Type fonts for Indic Languages. Powered by Microsoft SharePoint
©2017 Microsoft Corporation. All rights reserved.