Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Windows 7

Windows 7 तुमचें संगणक तुमकां जाय आशिल्लें सारकें काम करपा खातीर बेगीन आनी चड विस्वासान निर्वहण करपा सारकें विन्यास केला. Windows 7 उपेग आनी हार्डवेरांत पूर्ण अनुरूप जावचें उद्देश आसून Windows वळीक चड फोकस जावून अपग्रेड करपाचें ध्येयांत आशिल्लें. Baasha India IME तावून भारतीय वापरपी भारताचें भास तेंको घेवून windows 7 सक्रीय करू शकतात.

नवें खाशोलपण

तुमचें आवडीचें चित्रां, संगीत, वेबसायट आनी दस्तावेज बेगीन एक्सेस करपाक जंप सूची मूण नांवाचें एक नवें खाशोलपण प्रस्तुत केला. Windows कार्यपट्टी चड बरें थंबनेल पूर्वप्रदर्शनाक तेंको दिता, मूर्ती पळोवचें सरळ करता आनी अनुरूप करपाक चड वाट दाखोयता. स्लीप आनी रेश्यूम करपाक बेगीन जाता, मेमरि चड आसची गरज ना आनी USB डिव्हायस बेगीन पत्तो लायता.

Windows 7 विशिष्ट रूप Aeroचे कारण आसा, हें तुमचें संगणकाचें सांगाता संवहन करपक तुमका एक उत्कृष्ठ अनुभव दिता. विंडोसचें शीम पारदर्शक ग्लासांत निर्माण जावून आसल्यान तें रंग मांडणीचें सौम्य शेंडिंग सारकें दिसता. Windowsत विंडो शीम, नवें रूपाचें सुरूवात मेनु आनी कार्यपट्टी, चड Aero विशय आसता आनी हें तुमचें संगणक कशें दिसता आनी आयकता म्हूणचें थोडें मिनुटानीं बदलता.

होमचोंबो Windows 7 नेटवर्किंग तावून मातें दूख भायर काडता. WindowsConnect एक बटन दांबल्यार तुमचें वायरलेस घर नेटवर्क सेटप करपाक आधार दिता- “Windows 7 सांगाता अनुरूप आसचें” Wi-Fi रूटर खरीद करचे. तुमचें नेटवर्क सेटप जाल्लें उपरांत नवें उपलब्द नेट्वर्क पळोवप मेनु कनेक्ट करचें सोंपे करता. कार्यपट्टींत आसून तें तुमचें पूरा पर्याय-Wi-Fi, मोबायल ब्राडब्यांड, डयल अप वा कार्पोरेट VPN— एकच नदरांत दाखोयता. थोडें क्लिक केल्यार तुमचें काम जालें.

Windows 7 तुमचें ल्यापटापाची ब्याटरीची आअयु वाडयता. उदाहरणेक, तुमी वापरनातले तेन्ना एथरनेट ज्याकाक पवर संपर्क काडता आनी तुमचें LCD स्क्रीन स्वयंचालित जावून डिम करता. ह्या करण तुमचें संगणक सायट मस्त वेळ रिमाके आस्ता.

Windows 7चें एक नवें खाशोलपण लायब्ररी परिचय केला आनी हें चोंबो फायली कलेक्षनांत भरपाक आदार दिता. एक लायब्ररींत 50 थळ आसू शकता. तुमी पूण नवी लायब्ररी निर्माण करयीत आनी ताका जायते नांव दिवयेत. उदाहरणेक एक वास्तुशिल्पि ब्लूप्रिंट्स, कांट्राक्ट आनी बिल्डिंग प्राजेक्टाचें चित्र आशिल्लें लायब्ररी निर्माण करू शकता.

Windows 7 सांगाता फायली, फोल्डरां, प्रोग्राम्स आनी फोटो सोधचें सोंपे. तुमी सुरुउवात मेनु वा खंयचाय उक्तें विंडोंत कितेंयि सोध करयेत. तुमकां जाय आशिल्लें पळोवपाक सुरुउवात मेनुंत आसचें शोध बाक्स पयले पळोवचें. तुमी तुमचें संगणकांत आशिल्लें फायली, फोल्डरां, प्रोग्राम्स आनी इ-मेल संदेश सोधपाक सुरूवात मेनुंत आसचें सोध मेनु वापरचें. सुरूवात बटन क्लिक करचें आनी सोध बाक्सांत टायप करचें. तुमी टायप करत आसताना, तुमी टायप केल्ले उतारोक बराबरी जांवचें आयटम दिसतात.

Windows टच टच स्क्रीन टेकानालजी वापरूंन तुमचें संगणक सांगाता संवहन करपाक स्वाभाविक रीत जावून आसप. तुमी Windows 7 टच् स्क्रीन संगणक सांगाता जोडि केल्लें तेन्ना तुमी तें तुमचें बोटाचें टिपांत नियंत्रण करू शकतात. मल्टिटच टेक्नालजी वापरून Windows 7 शक्यतायेचें नवो संसार उक्तें करता. दोनदा क्लिक दोनदां ट्याप जाता. Internet Explorer 8त, तुमी स्क्रीनांत बोट वयर वा सकयल वोडून वेबपानांत स्क्राल करता. फोटो व्युवरांत स्क्रीनांत दोन बोट विस्तार करून झूम करू शकतात वा बोट घुंवडावून फोटो घुंवडावंक शकतात.

Windows 7चें Microsoft टच प्याक मुखार कितें आसा म्हूण आमकां एक नदर दिता. टच स्क्रीन संगणक सांगाता यवचें नवें प्याकांत 3-D वर्चुवल अर्थ आसता आनी हें तुमी तुमचें हातिंत घुंवंडावंक शकतात. Microsoft सरफेस ग्लोब वयलें एक थळ टच करचें आनी तें सायडवाक स्केलाक झूम जाता.

Windows 7 यंत्रण अवश्यकता

  • 1 गिगाहर्ट्झ(GHz) वा बेगीन 32-बिट (x86) वा 64- बिट (x64) प्रासेसर
  • 1 गिगाबायट (GB) RAM (32-बिट) वा 2 GB RAM (64-बिट)
  • 16 GB उपलब्द हार्ड डिस्क सुवात (32-बिट) वा 20 GB (64-बिट)
  • DirectX 9 WDDM 1.0 वा हायर ड्रायव आशिल्लें ग्राफिक्स डिव्हाय्स
  • This site uses Unicode and Open Type fonts for Indic Languages. Powered by Microsoft SharePoint
    ©2017 Microsoft Corporation. All rights reserved.