Skip Ribbon Commands
Skip to main content

विजुअल स्टुडिओचेर ट्वीटर

 

                     विजुअल स्टुडिओ ट्वीटर हो रोकडेच अद्ययावत केल्ल्या म्हायतीचो गिरेस्त असो स्रोत जावन आसा. विलक्षण आनी खूब विस्तीर्ण विविधतायेच्या विशयांचेर अद्ययावत रावप सोपें. विजुअल स्टुडिओ समुदायाक समस्या हाताळपाक आनी तातूंत दुरूस्ती करपाखातीर योग्य तोडगो काडपाक ट्वीटर  मजत करता. हाचेखातीर  ट्वीटराचेर तंत्रीक गजालींसंबंधी कितलेशेच लेख आसात तशेच ऑनलायन प्रशिक्षण कार्यक्रम आनी कार्यशाळीय घेतल्यो वतात. विजुअल स्टुडिओ आनी सोर्स सेफ 2010च्या कितल्याश्याच व्हिडिओ सत्रांविशीं तो मोठेपणान सांगता.


चडशे लेख हे व्हिडिओ पद्दतींत आसात जे खंयच्याय भाशीक समुदायाक पूरायपणान मजत करतात. हाचेर विजुअल स्टुडिओखातीर आशिल्ल्या विंडोज आझूर टूल्सांकडेन संबंदीत व्हिडिओ ट्युटोरियल आनी  विजुअल स्टुडिओ 2010कडेन टॅस्टींग आसात.


http://twitter.com/#!/VisualStudio

 

विजुअल स्टुडिओखातीर आशिल्ली विंडोज आझूर टूल्स तुमच्या वळखीच्या विजुअल स्टुडिओ अणभवाकडेन एकरूप जातात. क्लाव्ड प्रॉजेक्ट टूल्स हीं चडच लवचीक आसात. तुमी सहज रोल जोडूंक शकतात, आदींच अस्तीत्वांत आशिल्ले प्रॉजेक्ट क्लाव्ड प्रॉजेक्टांत बदलूंक शकतात, आनी अशेंच खूब.
मिक्स 2011 नावाचो कार्यक्रम जो म्हाजाळ्याचेर खुबूच नाविन्यपूर्ण आनी फायदेशीर अशीं ग्राहक थळां तयार करपी विकासक, योजक, यु एक्स तज्ञ आनी वेवसायीक हांचो जमो जावन आसा, हाचेविशीं ट्वीटराचेर पूराय म्हायती आसा. सत्रांमदी तंत्रीक, कुरवांचेर आदारीत विशय हाचेपसून तें कंटेंट स्ट्रॅटजी, उपेगताय आनी रचणूक हांचेर तज्ञांचो सल्लो हाचेमेरेनचो आसपाव  आसा.


हाचेर टीम फाउंडेशन सर्वर 2010 (TFS) हाचेविशींय लेख आसा. विकास पंगडांमदी कमीतल्यान चडांत चड करपाची गरज वाडत आसा. प्रॉजेक्ट मॅनेजर, दरजो राखपी आनी उंचल्या पांवड्यावयलें वेवस्थापन विकास पंगडांकडल्यान आनीकय चड नियोजन, पालव आनी दळणवळणाची आस्त बाळगितात. टीयफयस (TFS)  एक अशें एकात्म एप्लीकेशन लायफस्टायल मॅनेजमेंट टूल उपलब्ध करून दिता जें विकासकांक एका टूलांतल्यान दूसर् या  टूलांत वचनासतनाच एप्लीकेशन लायफस्टायलातल्या सगल्या भूमिकेंकडेन संवाद सादपाक दिता. टीयफयसावरवी विकासक गरज, वर्जन कंट्रोल सोर्स कोड आनी ऑटोमेट बिल्ड आनी डिप्लॉयमेंट वळखूंक शकता. विभाजीत आनी उलट-क्रीया करपी पंगड हे संवसारीक पंगडांक पयशिल्ली वाट दिवपी सॉलीड कंट्रोल वर्जन टूल आसप चडच म्हत्वाचें थरयतात. विजुअल सोर्स सेफ वापरप्यांक तांच्या विकासाच्या यत्नांक आदार दिवपी आनीकय चड घटमूट भांडाराची गरज दिसून येता.

This site uses Unicode and Open Type fonts for Indic Languages. Powered by Microsoft SharePoint
©2017 Microsoft Corporation. All rights reserved.