Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Microsoft Research


Microsoft Research (MSR) ही 1991 वर्सा घडयल्ली, संगणकीय क्षेत्रांत सामान्य आनी प्रयोजित संशोधनाचेर केंद्रीत करपी संवसारांतली नामनेवंत संघटणा आसा. संवसार भरांत आठ फांटे आनी 800 संशोधक आशिल्ले, संगणक शास्त्राच्या क्षेत्रांत ती एकमेव संशोधन एकत्व आसा.


संगणकाच्या 55 वेगळ्या क्षेत्रांनी सध्याक चालू रितीन संशोधन केलां. MSR न फामाद ट्युरिंग ऍवॉर्ड मेळोवप्यांचो आसपावीत आशिल्ल्या थोड्या हुशार आनी बुदवंतांक कामाक घेतल्यात.


MSR वॅबसायट प्रकाशणी विभागांत नवे आनी विकसित संशोधकांच्या संसाधनाची बेसुमारपणान पुरवण करता. माहिती सोंपेपणी परत मेळूंक, माथाळो, लेखक आनी सारांशाच्या सोदाची पुरवण केल्ली आसा. प्रकाशीत केल्लें सामायन फिल्टरींग करपाचीय एक येवजण आसा.


 संशोधनांत कोणाकूय हालींच्या तंत्रज्ञान वापरपाचें आसल्यार, तांणीं तें प्रॉजॅक्ट विभागांत तपासूं येता, जंय हालींचें संशोधन कशे तरेन वापरूं येता हाचे विशीं माहिती आनी मार्गदर्शिका दिल्ल्यो आसात. संशोधन क्षेत्र आनी थळा खातीर फिल्टरांची पुरवण केल्या. योग्य माहिती वळखुचे खातीर पयलें दिल्लें खूब गरजेचें आसा.


तुमी केन्नाकेन्नाय माहिती मेळोवपी वा गंभीर शिकपी आसल्यार, हालींचीं अद्यावतां मेळोवंक, तुमी सदांच व्हिडिओ पळोवंक शकतात. अदीक तपशिलां खातीर http://research.microsoft.com/ चेर लॉग ऑन करचें.

This site uses Unicode and Open Type fonts for Indic Languages. Powered by Microsoft SharePoint
©2017 Microsoft Corporation. All rights reserved.