Skip Ribbon Commands
Skip to main content

यमयस ऑफिसाचेर ब्लॉग

 

 

                       ऑफिस ब्लॉग  हो  यमयस ऑफिस वापरपी समुदायाखातीर खूब उपेगी ब्लॉग जावन आसा जंय खूबशे प्रस्न उप्रासतात आनी प्रस्नांक खूबश्यो जापो दिवप जाता. ह्या ब्लॉगांत प्रस्न सुटावे करपी आनी उप्राशिल्ल्या प्रस्नांक योग्य जापो दिवपी विडिओ लेख आनी टेक्स्ट लेखांचो आसपाव आसा.
 
http://twitter.com/#!/Office

 

हातूंत विडिओ लेख आसा जो आमकां यमयस आवटलूक वापरून उद्योग वसकांखातीर स्वताच्यो कल्पना कश्यो तयार करपाक जाता हाच्या मार्गांविशीं सांगता. उद्योग वसकांच्या नियोजनाखातीर गरजेची पावलां आनी प्रक्रीया तशेंच ग्राहक आदार हांचेविशीं सांगत विडिओ स्ट्रीमलायन फुडें वता.


हातूंत यमयस एक्सेसाविशीं एक लेख आसा जो यमयस एक्सेसांत टोटल विजुअल एजंट नावाचें सॉफ्टवेअर जो एक्सेस डेटाबेसाचें कॉम्पॅक्टींग आनी बॅकींग अपाचें स्वयंचलन करपाक विकसीत केल्लो एक कार्यक्रम जावन आसा तो वापरून डेटा परत कसो मेळोवपाक येता हाचेविशीं सांगता.


हातून यमयस वन-नोट 2010 हाचेरय एक लेख आसा जे मायक्रोसॉफ्टाचें एक उत्पादन जावन आसा आनी ह्या  सॉफ्टवेअराची सगली वैशिश्ट्यां आनी ताचो वापर हाचेविशीं सांगता.


हातून स्टेईंग ऑन बजेट हो एक लेख आसा जें यमयस एक्सेलांत तयार केल्लें फॅमिली बजेट डेम्प्लेट जावन आसा, जाचो उपेग आनी जाची तोखणाय खूव वापरप्यांनी केल्या जाणीं बजेटाच्या ह्या स्तराक आपणायला. देखून हो ब्लॉग ह्या ना त्या मार्गान अर्थीक मजतूय करता. ह्याखेरीज तो पायवट टेबल नावाच्या प्लग-इनाचेंय वर्णन करता. पायवट टेबल हे सेन्स आवट डेटा केओस करपाक खुबूच वस्ताद. ते आपसूकूच बजेट डेटाचें आयोजन करतात आनी सारांश काडतात.

 

ह्या ब्लॉगाचेर मेल आनी मेलांक आयिल्लो प्रतिसाद हाताळपाविशीं लेख आसात. ह्या संबंदातलो एक लेख म्हणल्यार मास मेलींगाखातीर लेबल तयार करपाविशीं. हातून टेक्स्ट लेख आनी डेमो विडिओ लेगीत आसात. विडिओ मेल मर्जींग आनी मास मेलींगाचे प्रक्रीयेचो दरेक पावंडो दाखयता. टेक्स्ट लेखाची विभागणी पांच सत्रांत केल्या आनी दरेक सत्र लेबल तयार करप आनी मास मेलींगाची प्रक्रीया वाचप्यांक मजत करपाखातीर आदार दिवपी आकृतायेंतल्यान पावंड्या पावंड्याचेर दाखयता.

This site uses Unicode and Open Type fonts for Indic Languages. Powered by Microsoft SharePoint
©2017 Microsoft Corporation. All rights reserved.