Skip Ribbon Commands
Skip to main content

मंथन पुरस्कार


      मंथन पुरस्कार हो ई-कंटेन्ट आनी सर्जनशीलताय हांचे संबंदान उत्कृश्ट वावराची दखल घेवपी भारतांतलो अशे तरेचो पयलोच उपक्रम. डिजिटल एम्पॉवरमेंट फाउंडेशन हांणी संवसारीक शिखर पुरस्कार, भारत सरकाराचें माहिती तंत्रगिन्यान खातें आनी नागरी समाजाचे वांगडी, प्रसार माध्यमां तशेच दक्षिण आशियायी देसांचे उदरगती खातीर डिजिटल कंटेन्टांक उत्तेजन दिवपी संघटना हांच्या भागेलीपणान ह्या पुरस्काराची सुरवात केल्ली.

 

तेन्ना सावन हो पुरस्कार भारतांतल्या उदरगतीच्या मळा वयलो उत्कृश्ट ई-कंटेन्ट वावुरपी दाखोवन दिता. संगणक, इंटरनॅट, कम्युनिटी रेडिओ, ऑडिओ-विडिओ आनी हेर उपकरणांच्या आदारान माहिती प्रसारण तंत्रगिन्यानाच्या (ICT) वाडट्या वापराची दखल संवसारीक पांवड्यार घेतात.

 

भारतांत चडांत चड उपेगवादी आनी दर्जात्मक दिश्टिकोनांतल्यान माहिती प्रसारण तंत्रगिन्यानाचो (ICT) उपेग जाता. इंटरनॅट, पीसी, सीआर आनी हेर तरेची माहिती प्रसारण तंत्रगिन्यान (ICT) उपकरणां वापरून एक व्यक्ती तशेच थळावे समुदाय हांचे सशक्तीकरण कशें केलें आनी तातूंत सातत्य कशें दवरलें हाच्यो देखी नोंद जाल्ल्यो आमकां पळोवंक मेळटा.

 

ई-लोकलायझेशनांत भाशा इंडियाक पयली सुवात फावो जाल्या हें सांगतना आमकां अभिमान दिसता. आसामी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड, तामिळ, आदी मुखेल भारतीय भासांनी संगणका संदर्भांत केल्ल्या कामा खातीर भाशा इंडियाक हो पुरस्कार फावो जाला.

 

भाशा इंडिया हें ख-या अर्थान ऑनलायन कंटेन्ट पुरवपी समुदायी संकेत थळ आसा. दुबाव मुखार हाडपा खातीर आनी मुद्दयांचेर भासाभास करपा खातीर भाशा इंडिया हे एक योग्य व्यासपीठ म्हणून वावुरता. भाशा इंडियाचें तज्ञमंडळ संगणकी भारतीय भासां संबंदान आयिल्ल्या दुबावांचेर जापो दिता. ल्हान उद्योग तशेच व्यक्तींक तांची भारतीय भासांची  उपकरणां आनी फाँट हांची फुकट विक्री करपाची मेकळीक दिवन इंडिक लँगवेज कंप्युटींगाक उत्तेजन दिवप ही भाशा इंडियाची एक मोख जावन आसा.


लँगवेज कंप्युटींगाच्या मुखेल कामांत आयएमइ (IME) नांवांच्या कार्यक्रमाचो विकास करपाचो आसपाव आसा जो कार्यक्रम मजत, कीबोर्डाच्यो एका परस चड आंखण्यो आनी लँगवेज टोगल हांच्या आदाराचेर इंग्लीशींतलो क्युवर्टी (QWERTY) कीबोर्ड वापरून भारतीय भासांतलें लिखाण करपा खातीर वापरप्यांक सोयीस्कर मार्ग उपलब्ध करून दितलो आनी जो वर्ड प्रोसेसिंगाच्या खंयच्याय पॅकेजी वांगडा वापरुंक मेळटलो.    
 

This site uses Unicode and Open Type fonts for Indic Languages. Powered by Microsoft SharePoint
©2017 Microsoft Corporation. All rights reserved.